Nieuwsgierig zijn betekent vragen willen stellen
Lef hebben betekent vragen durven stellen
Vaardigheden hebben betekent vragen kunnen stellen

Hier volgen twee fragmenten door Pharos:

Warme vragen stellen


Uit gesprekken met medewerkers is gebleken dat het soms lastig kan zijn om de juiste vragen te stellen. Warme vragen zijn voorbeelden die uitnodigend kunnen zijn in contact met ouders.

Toestemming en erkenning: Toestemming vragen om verder te vragen naar migratie; “Ik hoor je dit zeggen, mag ik daar wat meer over vragen?”
Waar kom je vandaan?
Wat mis je door de verhuizing?
Hoe was het wonen bij / in.... ?
Hoe was dat voor jou?
Wat was er opvallend voor jou in NL?
Wat is je mooiste herinnering aan ... herkomstland?
Wat zijn belangrijke waarden voor jouw gezin van herkomst?
Als ik jou beter wil leren kennen, wat zou je dan willen dat ik weet?
Wat zou je wensen voor je gezin?
Hoe is het in ... als kind van ..... (bijv. gescheiden ouders)?
Inzoomen in een moment en concreet maken: Hoe was het toen? Kan je dat moment terughalen? Wat dacht je toen?
Met wie willen jullie in gesprek?
Wie zijn belangrijke mensen voor jou? Wie mogen jou adviezen geven?
Wat is zijn/haar rol in het gezin?
Wie zou je helpen in jouw land?
Hoe zouden ze dat doen?
En welke oplossingen zouden zij aandragen?
Hoe lukt het je moeder / hoe lukt het jou om het gezin bij te staan?
Wie zijn de mensen die je helpen?