We hebben met medewerkers gesprekken gevoerd over de toename van de culturele diversiteit en vervolgens hebben we interviews afgenomen. Ook zijn we met elkaar in gesprek gegaan tijdens de beleidsdag. Onze bevindingen hebben we genoteerd in deze padlet.


Gemaakt met Padlet

Gemaakt met Padlet

Gemaakt met Padlet

Na de beleidsdag zijn we nog verder in gesprek gegaan met ouders. Deze bevindingen hebben we verzameld:


De contacten zijn prettig: medewerkers proberen om zich aan te passen wanneer er sprake is van een taalbarrière. Dit doen medewerkers door langzamer te gaan praten en boodschappen te herhalen.

Het is fijn wanneer er extra contactmomenten gepland worden en wanneer medewerkers pro-actief zijn. Ouders vinden het prettig als medewerkers hun uit eigen initiatief uitnodigen voor gesprekken. Dit voelt als extra aandacht voor het onderlinge contact én er kan inhoudelijk gesproken worden over de zorg van de kinderen. Ouders voelen zich serieus genomen tijdens deze momenten.

Medewerkers denken veel mee over vragen, ook wanneer dit buiten de dagelijkse zorg valt (bijvoorbeeld over het aanschaffen van hulpmiddelen en externe hulpverlening). Voor meerdere ouders met een migratie achtergrond is het soms lastig om de juiste hulp te vinden. Ouders merken dat mederwerkers extra meedenken wat zij waarderen.

Concrete afstemming wordt als prettig ervaren; dus afspraken herhalen en terug komen op eerder gemaakte afspraken. Soms verzand dit.

Sommige formulieren zijn erg lastig te begrijpen qua taal en zijn te ingewikkeld. Het zou fijn zijn als ouders hierin ondersteund kunnen worden.

Ouders hebben tips om de samenwerking en communicatie te verbeteren; het kan helpen om boodschappen wederzijds meer te checken. Soms begrijpen ouders en medewerkers elkaar niet of blijkt achteraf dat beide partijen een andere invulling hebben gehad over wat er afgesproken was.

Het wordt als prettig ervaren als er extra contact gezocht wordt bij onduidelijkheden, door te bellen of te beeldbellen zodat ouders en medewerkers elkaar kunnen zien.

Waar er sprake is van taalbarrières, geven ouders aan dat veel Nederlandse woorden dubbele betekenissen of symboliek omvatten, wat voor hen lastig te begrijpen is. Woorden duidelijk en langzaam uitleggen zien zij als helpend. Communicatie zorgt ervoor dat de samenwerking beter verloopt.
Verschillen in verklaringsmodellen zijn soms duidelijk in de communicatie voor ouders; Nederlanders willen veel helpen en bieden veel hulp aan, maar ik ben gewend om het zelf te doen. Ik voel me soms ongemakkelijk als er zoveel hulp geboden wordt en kan zelf aangeven als ik meer hulp wil. Maar ze bedoelen het goed. Soms voelen ouders zich onbegrepen.

Geef ons de tijd om na te denken is een tip van ouders.

Ook hebben ouders praktische ideeën welke zij zinvol vinden zoals (sommige) jaarfeesten weer gezamenlijk vieren en ouder,- of thema avonden organiseren voor ouders. Dit kan bijdragen aan een breder netwerk en het samen uitwisselen bij vragen e.d.Het zou fijn zijn om dingen te delen met andere ouders, informatief en praktisch. Ook het uitwisselen van foto’s en filmpjes helpt om met het kind hierover te praten in het gezin.Het helpt mij wanneer ik zie wat er gedaan wordt. Ik kan dit dan ook met mijn kind bespreken.