Vanuit cultuur en sensitiviteit samen opvoeden

op KDC Heimdal

Hoe gaan we dat doen?

Ons startpunt: Het begin van ons pad

De wandeling door de tuin van het opvoeden kent geen recht pad.

 • Culturele diversiteit neemt toe
 • Verschillen in visies, normen en waarden
 • Omgaan met taalbarrieres
 • Hoe kun je elkaar begrijpen?

Hoe gaan we samen opvoeden?

De wandeling

Welke wandeling hebben we gemaakt?

Cultuursensitief werken

Culturele zelfreflectie

Ik ben me bewuster geworden van mijn eigen vanzelfsprekendheden en achtergrond

Cultuurbepaalde communicatie

Ik ben meer gaan doorvragen, checken en oprecht gaan luisteren

Algemene kennis én kennis over het gezin

Ik zou meer algemene kennis willen over verschillende culturen. Ik heb nu meer bewuste aandacht voor culturele achtergronden van gezinnen.

Inzicht

Wat heeft het ons gebracht?

 1. 1.

  Open gesprekken

 2. 2.

  Verrassende uitkomsten

 3. 3.

  Wederzijds begrip

 4. 4.

  Betere samenwerking

 5. 5.

  Het is leuk en plezierig!

Opbrengst

Wat levert het op voor het kind?

Opvoeding en zorg meer in balans

Betere afstemming voor en met het kind

Zorg op maat voor ieder gezin

Een blik vooruit op ons pad

Wat ligt er in de toekomst?

ideeën voor de toekomst.

 • We blijven in gesprek met elkaar (ouders en medewerkers). Extra informele momenten samen, bewust gesprekken voeren over samen opvoeden, samenwerken, de behoefte aan cultuurspecifieke zorg en andere onderwerpen kunnen helpend zijn. Ook is er behoefte om ouderavonden e/o thema avonden te organiseren.

 • We vragen naar culturele achtergrond bij kind en ouders, we delen culturele achtergronden met elkaar.

 • We reflecteren op de samenwerking met ouders, we ondersteunen elkaar als collega's, we reflecteren in teamverband op aannames, normen en waarden en delen succeservaringen met elkaar: we doen dit samen!

 • Herhaling voorkomt dat opgedane kennis verzand. Dit kunnen we doen door dit thema locatie breed met elkaar te delen tijdens beleidsdagen, het jaarlijks terug te laten komen in vergaderingen, op de kwaliteitskalender, tijdens casusbesprekingen en reflecties en door contactpersonen aan te stellen.

 • Interne expertise binnen Heimdal kan ingezet worden door kennis met elkaar te delen tijdens beleidsdagen (zie vorige implicatie), tijdens coaching en casuïstiek bespreking. Daarnaast kan ook externe expertise ingezet worden, bijvoorbeeld op basis van individuele casuïstiek. Hier kunnen externe cultuur sensitieve zorginstanties ingezet worden bij gezinnen met specifieke zorgvragen. Ook kan externe expertise ingezet worden op locatie niveau, bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen met Heimdal.

 • Op het gebied van algemene kennis over verschillende culturen, over cultuurbepaalde communicatie en ondersteuning in taal (zoals Engelse taal).

 • Nu gebeurd dit bij nieuwe aanmeldingen of wanneer er specifiek vraag voor is, maar medewerkers zouden dit graag uitbreiden naar alle gezinnen.

 • Diverse organisaties organiseren vakkundige bijeenkomsten waar culturele diversiteit als thema aangeboden of besproken wordt. Medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden en de kennis verspreiden binnen de organisatie. Zo hebben de Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ – www.skjeugd.nl) en Pharos (www.Pharos.nl) een scholingsaanbod en het Kennisplatform Integratie en Samenleving organiseert landelijke bijeenkomsten etc.